Nấm Linh Chi Đà Lạt

Trong hơn 50 năm qua, từ ngày người Nhật phát minh cách trồng và sử dụng Linh Chi, ngay sau đó hàng loạt quốc gia hưởng ứng, đã có đến hàng chục ngàn nghiên cứu về tác dụng của Linh Chi đối với sức khỏe, điều này không còn là sự mơ hồ của một thuật ngữ "Linh Chi" mà đã trở thành một đại diện quan trọng trong ngành thảo dược, các dược chất đã được phân tích, đặt tên và định danh công dụng của chúng.Nấm Linh Chi đỏ Đà Lạt được quốc tế công nhận với định danh DL1.